Een tuinkantoor vergunningsvrij bouwen? Dit zijn de regels

Geïnteresseerd in een tuinkantoor, gastenverblijf, praktijkruimte of ander multifunctioneel bijgebouw, maar weet je niet of je dit vergunningsvrij in je tuin mag zetten? In dit artikel delen wij vrij beschikbare informatie en regels omtrent het plaatsen van een bijgebouw. In de meeste gevallen is het plaatsen van een tuinkantoor vergunningvrij, maar niet altijd. Het is dus raadzaam je hier goed in te verdiepen alvorens tot aanschaf over te gaan en daar proberen we je met dit artikel mee te helpen.

Tuinkantoor in Rotterdam - SedumdakTuinkantoor LekkerkerkTuinkantoor met bergingOpus pod gastenverblijfLuxe poolhouse bij mini pool
1 / 6

We hebben bij het design van onze OPUS pod rekening gehouden met wet- en regelgeving. Onze pods kunnen in de meeste gemeentes vergunningsvrij geplaatst worden, echter hebben wij geen toegang tot alle benodigde details om dit voor iedere afzonderlijke situaties te kunnen beoordelen. Daarom ligt de eindverantwoordelijkheid om dit voor jouw situatie te valideren bij jezelf. Uiteraard helpen we je graag op weg en wijzen we je in dit artikel op de belangrijkste links en documenten. Bij twijfel adviseren we altijd contact op te nemen met de gemeente om er zeker van te zijn dat je op het moment van plaatsing over de eventueel benodigde vergunningen beschikt.

De informatie die wij met je delen gelden in het hele land en zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). In dit artikel van de rijksoverheid staan alle vergunningsvrije situaties, vraag een vergunning aan als jouw bouwplan niet in dit besluit staat. Met behulp van een aantal veelvoorkomende vragen leggen wij uit wat de regels zijn van een tuinkantoor vergunningsvrij bouwen

Wat mag je bouwen?

Hierbij doelen we echt op het bouwen van een bijgebouw of tuingebouw, immers het product wat wij aanbieden. Het ontwerp van onze pods is zo gemaakt dat het tuinkantoor vaak vergunningsvrij mag worden gebouwd, ook met andere functies dan een werkruimte. Echter is de functie van dit gebouw een belangrijk onderdeel of je mag bouwen of niet, hier komen we later op terug. Naast de functie is de afstand van het hoofdgebouw cruciaal of een tuinkantoor vergunningsvrij is. Het kantelpunt ligt op 4 meter vanaf het hoofdgebouw. 

  • Tot een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, geldt als uitbreiding van het hoofdgebouw.
  • Vanaf een afstand van 4 meter van het hoofdgebouw, moet ‘functioneel ondergeschikt’ zijn aan het hoofdgebouw. 

In andere woorden, een aanbouw mag vergunningsvrij tot 4 meter van een huis. Deze aanbouw moet de functie keuken, badkamer, woonkamer of slaapkamer hebben. Maar als er een bijgebouw wordt geplaatst op meer dan 4 meter afstand van het huis mag het meerdere functies hebben. Denk hierbij aan een bijkeuken, kantoor, atelier, tuinhuis, berging, hobbyruimte, serre, garage of carport. Ook mag dit soort bijgebouwen een toilet, keuken of badkamer bevatten mits het in relatie staat met de functie van het bijgebouw.

Een voorbeeld uit de praktijk: je wil achter in de tuin een bijgebouw plaatsen met als functie een Hobbyruimte / Werkplaats / Praktijkruimte aan huis. Dan mag je hier een keuken of toilet aan toevoegen omdat dit ondersteunend is aan het ondergeschikte gebruik van dit bijgebouw. Daarnaast mag er altijd een berging aan worden toegevoegd omdat deze ondergeschikt is aan de functie van het huis.

Ga je een kantoor bouwen? Dan ben je ook op het juiste adres. Een tuinkantoor laten bouwen door OPUS – home office pods heeft niet alleen comfortabele voordelen maar ook het is ook vergunningsvrij. Een kantoor in de tuin bouwen van een paar vierkante meter kan een waardevolle aanvulling zijn op de leefruimte. Klanten die een tuinkantoor laten bouwen door ons zijn zeer positief over het uiteindelijke resultaat. Ben je druk, niet handig of staat je hoofd niet naar een kantoor bouwen? Dan nemen wij het graag over, een tuinkantoor bouwen is voor ons een eitje! Heb je vragen over een kantoor in de tuin bouwen? Laat het ons weten. Lees verder voor meer informatie over vergunningsvrij tuinkantoor bouwen.

tuinkantoor vergunningsvrij
Tuinkantoor vergunningsvrij in Amsterdam

Waar mag je bouwen?

Nu je weet wat je mag bouwen, is het van belang om te weten waar je mag bouwen. Vergunningsvrije bouwprojecten mogen enkel op het achtererfgebied worden geplaatst. Maar wat is precies het achtererfgebied. Voor iedere woning geldt dat het achtererfgebied begint vanaf 1 meter achter de voorgevel. 

Bij een rijtjeswoning is het gemakkelijk te bepalen wat het achtererfgebied is, namelijk de achtertuin. Maar wanneer het erf minder duidelijke grenzen heeft, wordt het lastig bepalen. Dit geldt vaak bij vrijstaande- of hoekwoningen aan een bocht. Bij een hoekhuis waarbij de tuin aan een openbaar gebied grenst, loopt het achtererfgebied evenwijdig vanuit de zijgevel van het huis aan het openbaar gebied. 

tuinkantoor 
vergunningsvrij
Tuinkantoor vergunningsvrij op achtererf

Hoeveel mag je bouwen?

Weer een stapje verder bij de vraag of en wat je vergunningsvrij je kan bouwen. Maar hoeveel mag je vergunningsvrij bouwen. Ook voor deze vraag gelden een aantal regels. Voor dit onderwerp komt er een nieuwe definitie bij, namelijk ‘bebouwingsgebied’. Dit gaat over het bepalen van de maximale oppervlakte waarop gebouwd mag worden. De meest eenvoudige manier om je bebouwingsgebied in m² te berekenen, is via onderstaande tabel:

Het bebouwingsgebied is: Zoveel mag je bebouwen:En dit mag je erbij optellen:
kleiner of gelijk aan 100 m²50% van het bebouwingsgebied
groter dan 100 m² en kleiner of gelijk aan 300 m²50 m²20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m²
groter dan 300 m²90 m²10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m²

Vanuit deze tabel lichten we een aantal voorbeelden toe wanneer je tuinkantoor vergunningsvrij kan bouwen: 

  • Het bebouwingsgebied heeft een oppervlakte van 80 m², dan mag daar 50% van bebouwd worden. Dat is dus 40 m².
  • Het bebouwingsgebied heeft een oppervlakte van 240 m², dan mag daar 50 m² plus 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m² worden bebouwd. Dat is dan (50 m²) + (20% van 140 m²) = 50 m² + 28 m² = 78 m².
  • Het bebouwingsgebied heeft een oppervlakte van 420 m², dan mag daar 90 m² plus 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m², tot een maximum van 150 m². Dat is dan (90 m²) + (10% van 420 m²) = 90 m² + 42 m² = 132 m².

Staat er al een bebouwing op je bebouwingsgebied? Dan moet je die vierkante meters van het oppervlakte waarmee je rekent afhalen.

Tuinkantoor vergunningsvij
Tuinkantoor vergunningsvrij Ede

Hoe hoog mag je bouwen?

Zo, je weet nu ongeveer hoe groot het oppervlakte is wat je mag bouwen op je bebouwingsgebied. Nu de hoogte in! Eens zien hoe hoog je tuinkantoor vergunningsvrij mag bouwen. Voor dit onderdeel blikken we even terug op de vraag ‘wat mag je bouwen?’. Bouwwerken die aan de woning vast zitten en tot 4 meter van het gebouw worden gebouwd mogen 5 meter hoog zijn (uitzonderingen daar gelaten). Een uitzondering die we nog willen toelichten: het bouwwerk mag niet hoger zijn dan het hoofdgebouw en het mag niet meer dan 30 centimeter boven de bovenkant van de eerste bouwlaag uitsteken.

Staat het bouwwerk verder dan 4 meter van het hoofdgebouw dan mag het maximaal 3 meter hoog zijn. Dit regeltje kan je een beetje omzeilen wanneer je kiest voor een schuin dak. Met twee of meer schuine daken mag het bouwwerk namelijk maximaal 5 meter hoog worden. Het addertje onder het gras is dat de hoek van het schuine dak niet groter mag zijn dan 55° graden. 

De maximale hoogte (daknok) van het bouwwerk wordt beperkt door de afstand tot de perceelgrens. Hier is een formule voor: 3 + (afstand van de daknok tot de perceelgrens (in meters)  x 0,47). Een rekenvoorbeeld kan zijn: 3 + (4 x 0,47) = 3 + 1,88 = 4,88 m. De daknok van het schuine dak mag dus een maximale hoogte van 4,88 m zijn wanneer de afstand tussen de daknok en perceelgrens 4 meter is. Kortom, vul je gegevens in de formule en ontdek hoe hoog je tuinkantoor vergunningsvrij mag worden.

Uitzondering op de regel? Mantelzorgwoning!

Hierboven staan al een aantal uitzonderingen op de regel wat betreft vergunningsvrij bouwen. Maar nog een belangrijke uitzondering is de plaatsing van een mantelzorgwoning. Onze geïsoleerde pods zijn daar perfect voor geschikt! Wanneer de functie mantelzorgwoning is, hebben ze een uitzonderingspositie binnen het Besluit van omgevingsrecht. Dit wil zeggen dat er vergunningsvrij een mantelzorgwoning mag worden gebouwd op het achtererf. De overheid stimuleert mantelzorg en zelfvoorziening zo veel mogelijk. Weet wel dat de gemeente kan vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere zorginstantie. Zie hieronder een aantal afbeeldingen van een mogelijke mantelzorgwoning (ofwel gastenverblijf in de tuin) die wij op maat bouwen.

Toilet
Badkamer
Kitchenette

Een bijgebouw vergunningsvrij realiseren kan dus wel! Je hoeft zelfs niet bij de gemeente aan te geven wat je plannen zijn. Echter is het wel aan te raden om de gemeente op de hoogte te stellen van een mantelzorgwoning vergunningsvrij te bouwen. Er is een heleboel mogelijk wanneer je kiest voor een bijgebouw vergunningsvrij. Je moet alsnog aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • De woning mag vergunningvrij op het achtererf én als je dan nog voldoende plek hebt (dit is een maximum percentage van je achtererf).
  • Ook mag je een bestaand bijgebouw ombouwen tot mantelzorgwoning.
  • In het buitengebied zijn extra mogelijkheden als het achtererf al maximaal bebouwd is. Je mag dan alleen voor mantelzorgwonen nog een unit plaatsen dat verplaatsbaar is en na afloop ook in zijn geheel weer verwijderd wordt. De unit mag maximaal 100 m2 zijn, bovenop de maximaal toelaatbare bebouwing.
  • Je moet voldoen aan het bouwbesluit waarin bepaalde eisen in staan betreft veiligheid, gezondheid, milieu en isolatie.

Ik heb een vergunning nodig, wat nu?

Ons advies is altijd om even bij jouw gemeente na te gaan of het tuinkantoor vergunningsvrij geplaatst mag worden. Of doe online de vergunningcheck! Wanneer je voldoet aan de gestelde voorwaarden dan kan je vergunningsvrij bouwen en heb je dus geen omgevingsvergunning nodig. Vaak is dit het geval. Maar voldoe je niet aan de gestelde voorwaarden of val je binnen een speciale regel, dan moet je een omgevingsvergunning aanvraag indienen bij de gemeente waarin je wil bouwen. Het is niet zo dat je je feestje dan direct kunt afblazen, in veel gevallen denkt de gemeente met je mee en krijg je de benodigde vergunning om het bijgebouw bij te zetten. Onze pods zijn ook zo gebouwd dat ze voldoen aan alle eisen van het bouwbesluit, we sturen je met alle plezier onze papieren op welke hiervoor nodig zijn. Mocht de gemeente nog verzoeken hebben omtrent het design of uiterlijk van de pod dan ben je bij ons ook aan het juiste adres. Door onze eigen prefab productie in Nederland zijn wij in staat maatwerk te verrichten en specifieke eisen van de gemeente in te vullen. Zo hebben we voor eerdere vergunningsaanvragen onze pods in het zwart geleverd en voorzien van een extra lange luifel. 

Houdt er bij een aanvraag wel rekening mee dat een gemeente Leges in rekening kan brengen. Leges kosten zijn een soort administratiekosten. Het is vaak een percentage van de totale bouwsom, dit verschilt per gemeente. Een Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) omgevingsvergunning duurt ongeveer 8 weken voordat je deze binnen hebt.

In goed overleg

Heb je alle regels op een rij? Dan raden wij je aan ook je buren of andere belanghebbende te informeren over je plannen. Dat is natuurlijk een eigen keuze. Vaak helpt het echter in het wegnemen van eventuele zorgen. Denk aan overleg over de vormgeving en het aanzicht, maar ook het wegnemen van zorgen met betrekking tot de plaatsing met de kraan. Een proces waar iedere stap in verzekerd is. Heb je vragen? Deel ze met ons. We denken graag met je mee en voorzien waar mogelijk documentatie.

Meer informatie over de pods?
Ontvang prijsindicatie
Bekijk de pods in het echt

Vind nog meer inspiratie in de brochure

Een brochure is gratis en geheel vrijblijvend. In onze brochure vind je het scherpe introductieaanbod, de specificaties, meerwerkopties en lees je alles over het hoogwaardige afwerkingsniveau.